Zo min mogelijk

Overlast

Het jarenlang werken in bewoonde en in gebruik zijnde omgevingen heeft ervoor gezorgd dat we de impact van onze aanwezigheid op gebruikers/bewoners heel goed kennen. Daardoor slagen we er steeds beter in de directe en indirecte overlast tot een minimum te beperken en dat is wel zo comfortabel voor u.

Optimale samenspraak
We beperken de directe overlast tijdens de uitvoering (inbreuk op privacy, herrie en stof, verstoring agenda, beperkte bereikbaarheid van het pand e.d.) door het gebruik van lean technieken.

Lean management is gericht op het vermijden van verspilling. Lean bouwen is samenwerken en bouwen binnen een leancultuur waarbij waarde actief wordt vergroot en verspilling wordt teruggebracht. De betekenis van het woord lean, slank, komt tot uitdrukking in onze projecten.

Op die manier maken we de looptijd van projecten zo kort mogelijk. Daarnaast streven we naar een optimale samenspraak met u en krijgt u tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden invloed op de maatregelen en de planning.

Ook zo weinig mogelijk 'indirecte' overlast
De beperking van de 'indirecte overlast' is een wezenlijk onderdeel van onze onderhoudsplannen. Daarmee gaan we zaken als hoge energiekosten, verspilling van grondstoffen, onveiligheid en CO2 uitstoot onder controle. Prijs, kwaliteit, duurzaamheid en minimale overlast voor de bewoner staan bij ons voorop.

Mensenbedrijf
Wij zijn een mensenbedrijf met een aangenaam karakter, waarin het woord 'samen' oprecht betekenis heeft. Samen met woningbouwcorporaties, professionele gebouwenbeheerders, ketenpartners en wetenschappers komen we tot niet-alledaagse oplossingen die een aantoonbaar positief effect hebben op kwaliteit, kosten, milieu en leefbaarheid.

image description